Synapsis \ Dotace EU
 

Evropské strukturální fondy vyčlenily na nové programovací období 2014–2020 pro Českou republiku 23,83 mld. EUR
POJĎME JE SPOLEČNĚ ČERPAT!

Mikropodnik

Jedná se podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo celková roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony EUR. O jakou podporu mohu požádat?

Malý podnik

Malý podnik je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo celková roční bilanční suma nepřesahuje 10 milionů EUR. O jakou podporu mohu požádat?

Střední podnik

Střední podnik je podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož celková roční bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR. O jakou podporu mohu požádat?

Velký podnik

Velký podnik je podnik, který zaměstnává více než 250 osob a jehož roční obrat přesahuje 50 milionů EUR nebo jehož celková roční bilanční suma přesahuje 43 milionů EUR. O jakou podporu mohu požádat?

Obce, města

Obec, Město, Městys, Obec s rozšířenou působností, Svazky obcí. O jakou podporu mohu požádat?

Neziskové organizace a státní orgány

Nezisková organizace je právnická osoba, jejímž účelem není vytvářet zisk, tedy, která není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Orgán státní správy je jedním z hlavních subjektů správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy (Celní správa, Finanční úřady, atd.). O jakou podporu mohu požádat?

Naše služby:

  • Vyslechneme Váš investiční záměr a najdeme vhodný program, ve kterém můžete podporu získat.
  • Poradíme, jak Váš záměr optimalizovat tak, aby měl reálnou šanci na úspěch a podpora byla v maximální výši.
  • Zpracujeme, zkompletujeme a včas podáme Vaši žádost do vhodné Výzvy.
  • Odborně poradíme a administrativně zpracujeme veškeré náležitosti při realizaci Vašeho projektu v rámci udržení podpory.
  • Zpracujeme pro Vás zadání veřejné zakázky.
601 685 114 395 Kč doposud čerpáno z fondů EU
Kontaktujte nás
Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena