Synapsis \ Dotace EU \ Cesta k dotaci

Cesta k dotaci

Zajišťuje společnost Synapsis Zajišťuje firma, fond

Kvalitní podnikatelský záměr

Kvalitní podnikatelský záměr je základní podmínkou úspěchu Vašeho projektu. Musí být realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný.

Výběr vhodného dotačního programu

Poradíme Vám, který dotační program je vhodný pro čerpání prostředků na Váš investiční záměr. Optimalizujeme Váš záměr tak, aby měl co největší šanci na úspěch

Podání registrační žádosti

Žádost se zpracovává v portálu a veškeré dokumenty se podávají elektronicky.Po podání registrační žádosti fond posuzuje přijatelnost žadatele a záměru ve vhodném opatření a příslušného programu.

Podání plné žádosti

Nejdůležitější na podání Plné žádosti je Váš podnikatelský záměr. Plná žádost spolu s vyžadovanými přílohami musí být podaná ve stanovené lhůtě. Lhůta, přílohy i podmínky se liší v závislosti na jednotlivých programech a je proto nesmírně důležité jim věnovat maximální pozornost.

Hodnocení projektu

Nezávislá komise hodnotí jednotlivé projekty a výsledku informuje prostřednictvím elektronického systému. Tento proces trvá řádově 4-6 týdnů. V případě schválení projektu nezávislou komisí, vydá příslušný orgán rozhodnutí o poskytnutí dotace

Realizace projektu

Příjemce dotace musí dodržet podmínky poskytnutí dotace, jako vedení účetnictví, zadání řízení na výběr dodavatele, nebo zajištění povinné publicity projektu.

Monitorování projektu

Monitorování projektu probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho skončení. Monitoruje se převážně naplňování parametrů, ke kterým se zadavatel zavázal v projektovém záměru. Tyto zprávy jsou předkládány ke kontrole opět prostřednictvím elektronické aplikace

Žádost o platbu

Finanční podpora je vyplácená na základě skutečně vynaložených výdajů, tvz. Žádostí o platbu a to po ukončení jednotlivých etap nebo po ukončení celého projektu

Kontrola na místě

Kontrola na místě probíhá již v průběhu realizace Vašeho projektu nebo po jeho ukončení, je tedy nezbytné dokumenty související s projektem archivovat.

Vyplacení finančních prostředků

Gratulujeme finanční prostředky byly poukázány na Váš účet a Vaše podnikání může rozkvést.

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena