Synapsis \ Dotace EU \ Dotace dle odvětví \ Energetika

Energetika

Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Jedná se zejména o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její distribuci prostřednictvím přenosové soustavy, ale také o těžbu, distribuci a využití uhlíropyzemního plynujaderného paliva či dřeva. Dále se může jednat o výrobu a zpracování propan butanu nebo o využití energie vodyvětrupřílivuodlivu či energie geotermální. V širším slova smyslu zahrnuje též výstavbu a výrobu energetických zařízení.

Poptávkový fomulář
Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena