Synapsis \ Dotace EU \ Dotace dle odvětví \ ICT

ICT

Podpora ICT zahrnuje rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Prioritou je zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií, vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronickým obchodem a zvyšováním poptávky po IKT. Cílem je zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky.

Poptávkový fomulář
Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena