Synapsis \ Dotace EU \ Dotace dle odvětví \ Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady snižuje podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů, zvyšuje materiálové a energetické využití komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním, předchází vzniku odpadů, omezuje a reguluje kontaminaci a ostatní degradace půdy a hornin způsobené lidskou činností, sanuje kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených municí, napravuje ekologické škody, zahlazuje a předchází následky po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin, předchází vzniku antropogenních rizik a zmírňuje následky krizových situací na životní prostředí.

Poptávkový fomulář
Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena