Synapsis \ Dotace EU \ Dotace dle odvětví \ Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl zpracovává suroviny ze zemědělství a těžebního průmyslu, vyrábí prostředky k uspokojování lidských potřeb, ale i k další výrobní činnosti. Do tohoto odvětví řadíme průmysl hutnický, strojírenskýchemickýdřevařskýtextilní a tak dále. Výroba se uskutečňuje v průmyslových závodech. Například pekárny vyrábějí chléb a pečivo. Výrobky se většinou vyrábějí po částech. Například součástky a díly automobilů se vyrábějí v mnoha průmyslových podnicích umístěných často i v různých zemích.

Poptávkový fomulář
Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena