Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 1.1.1 Vzdělávací akce PRV

1.1.1 Vzdělávací akce

1.1.1 Vzdělávací akce

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: cílem opatření je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Informační akce bude podporováno realizování vzdělávacích projektů (tj. informační akcí), které poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností v oblastech dle jednotlivých záměrů

oprávněný žadatel: subjekt s akreditací nebo pověřením od Ministerstva zemědělství ČR zajišťující vzdělávací akce

záměry: a) Akce zaměřené na prioritní oblast 2A (zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh), b) Akce zaměřené na prioritní oblast 2B (usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství a generační obnova v tomto odvětví), c) Akce zaměřené na prioritní oblast 2C (zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství), d) Akce zaměřené na prioritní oblast 3A (zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců), e) Akce zaměřené na prioritu 4 - zemědělství, f) Akce zaměřené na prioritu 4 – lesnictví, g) Akce zaměřené na prioritní oblast 5E - lesnictví (podpora ukládání a pohlcování uhlíku v lesnictví)

způsobilé výdaje: a) technické zabezpečení vzdělávací akce (nájem sálu/ učebny, pronájem informační a audiovizuální techniky, pronájem software, atd.), b) výukové materiály (výdaje spojené s přípravou a poskytnutím vzdělávacích materiálů), c) cestovní výdaje lektora za účelem poskytnutí přednášky/ výkladu na vzdělávací akci (stravné, ubytování, doprava), d) cestovní výdaje příjemce dotace/ organizátora (stravné, ubytování, doprava), e) občerstvení účastníků (nákup zboží a služeb), f) nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečení projektu, g) náklady na propagaci akce, h) výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek

míra dotace: 85 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 50.000 Kč do 1 mil. Kč

ostatní podmínky: minimální počet účastníků jedné akce je 5 a maximální 20

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena