Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 4.3.2 Lesnická infrastruktura PRV

4.3.2 Lesnická infrastruktura

4.3.2 Lesnická infrastruktura

příjem Žádostí: 4.4.2018 - 24.4.2018

popis operace: podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest 

oprávněný žadatel: držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí

způsobilé výdaje: a) investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic, b) projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Lesní cestou se pro potřeby této operace rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa), c) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů (vztah mezi předmětem projektu a nákupem pozemku)

míra dotace: 80 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 10.000 Kč do 8 mil. Kč

ostatní podmínky: výsledkem realizace projektu je lesní cesta 1L a/nebo 2L

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena