Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců PRV

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích

oprávněný žadatel: a) FO: od 18-ti do 40-ti let, dosáhnutí ke dni podání Žádosti o dotaci nebo do 36 měsíců od podpisu Dohody minimální zemědělské kvalifikace, není v Evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců k podání Žádosti o dotaci, b) PO: fyzická osoba může plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se podílet na základním kapitálu ze 100 % pouze v jedné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu – stejné podmínky jako u FO

způsobilé výdaje (nejsou striktně vymezeny): a) výstavba, rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu, b) výstavba, rekonstrukce zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic, c) výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů ve výsadbách révy vinné, d) mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, e) úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění těchto produktů na trh, f) nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), g) nákup hospodářských zvířat, h) nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, i) nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

výše dotace: 45.000 EUR (cca 1.200.000 Kč)

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena