Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven PRV

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

příjem Žádostí: 4.4 2018 - 24.4.2018

popis operace: operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva

oprávněný žadatel: fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku, obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví

způsobilé výdaje: a) stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva (stavební úpravy mohou dosáhnout max. 40 % částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace), b) mokré sklady dříví (náklady na zdroj vody, zdroj elektrické energie nebo přívod elektrické energie, techniku pro čerpání, cirkulaci nebo čištění vody, rozvody vody, vlastní postřikovací zařízení, řídicí systém, na zpevnění a odvodnění plochy skladu a na dopravní zpřístupnění skladu, c) nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

míra dotace: 50 % z výše způsobilých výdajů

výše dotace: od 10.000 Kč do 5 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena