Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Aplikace Clean Sky 2 (výzva č. V)

Aplikace Clean Sky 2 (výzva č. V)

Aplikace Clean Sky 2 (výzva č. V)

- příjem Žádostí: 18. 12. 2017 - 30. 4. 2018

- alokace výzvy: 400 mil. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: průmyslový výzkum a experimentální vývoj

- indikátory povinné k naplnění: počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu

- způsobilé výdaje: a) osobní náklady, b) náklady na stroje, přístroje a vybavení formou odpisů, c) náklady na smluvní výzkum, d) neinvestiční náklady na licence zakoupené / pořízené od třetích stran, e) dodatečné režijní náklady, f) náklady na poradenské služby využité pro účely projektu

- max. míra podpory na projekt je až 70 %

- výše dotace je od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč

- podpořeny budou projekty, které komplementárně navazují na Work plan Clean Sky Joint Undertaking

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena