Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Aplikace ITI Olomouc (výzva I.)

Aplikace ITI Olomouc (výzva I.)

Aplikace ITI Olomouc (výzva I.)

- příjem Žádostí: 15. 1. 2018 - 31. 12. 2018

- alokace výzvy: 80 mil. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: průmyslový výzkum a experimentální vývoj

- indikátory povinné k naplnění: počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu

- způsobilé výdaje: a) osobní náklady, b) náklady na stroje, přístroje a vybavení formou odpisů, c) náklady na smluvní výzkum, d) neinvestiční náklady na licence zakoupené / pořízené od třetích stran, e) dodatečné režijní náklady

- max. míra podpory na projekt je až 70 %

- výše dotace je od 1 mil. Kč do 80 mil. Kč

- místo realizace projektu se musí nacházet na území ITI Olomoucké aglomerace (seznam obcí)

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena