Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Infrastruktura pro vzdělávání IPRÚ IROP

Infrastruktura pro vzdělávání IPRÚ

Infrastruktura pro vzdělávání IPRÚ

příjem Žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 12. 2019

- alokace výzvy: cca 800 mil. Kč

- žadatel: (všechny aktivity:) kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

- podporovaná aktivita: a) stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury ZŠ a SŠ včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, b) rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, c) nákup pozemků a staveb, d) pořízení vybavení budov a učeben, e) pořízení kompenzačních pomůcek, f) zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, g) přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, h) rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- indikátory povinné k naplnění: kpočet podpořených vzdělávacích zařízení, kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení

- způsobilé výdaje: stavební výdaje, nákup pozemků a staveb (do 10 % z celkových způsobilých výdajů), pořízení vybavení budov a zázemí, vnitřní konektivita a připojení k internetu, DPH 

- míra podpory je 85 - 100 %

výše dotace nemá minimální a maximální hranici

místo realizace projektu je území aglomerací vymezených ve schválených integrovaných strategiích IPRÚ měst České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Zlín

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena