Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Inovace ITI Hradec - Pardubice (výzva č. 1) - inovační projekt

Inovace ITI Hradec - Pardubice (výzva č. 1) - inovační projekt

Inovace ITI Hradec - Pardubice (výzva č. 1) - inovační projekt

příjem Žádostí: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2018

- alokace výzvy: 50.503.500 Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: a) zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), c) zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace), d) zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

- indikátory povinné k naplnění: počet zavedených inovací

- způsobilé výdaje: a) projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, b) stavby, c) technologie, d) software a data, e) práva k užívání duševního vlastnictví, f) certifikace produktů, g) marketingová inovace. 

- míra podpory je 25 % - 45 %

- výše dotace je od 1 mil. Kč do 50.503.500 Kč

- místo realizace se nachází na území ITI Hradecká - pardubická aglomerace (seznam obcí)

 

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena