Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Inovace ITI Olomouc (výzva č. I.) - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Inovace ITI Olomouc (výzva č. I.) - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Inovace ITI Olomouc (výzva č. I.) - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

- příjem Žádostí: 15. 12. 2017 - 15. 12. 2018

- alokace výzvy: 30 mil. Kč

- žadatel: malý a střední podnik, veřejně výzkumná instituce, vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání

- podporovaná aktivita: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: a) zveřejnění přihlášky vynálezů, b) udělení patentů, c) udělení ochranných známek, d) udělení užitných vzorů, e) udělení průmyslových vzorů.

- indikátory povinné k naplnění: počet nových udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví, počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví

- způsobilé výdaje: a) služby oprávněných zástupců, b) překlady, c) správní poplatky

- míra podpory je 50 %

- výše dotace je od 40.000 Kč do 1 mil. Kč

místo realizace se nachází na území ITI Olomoucné aglomerace (seznam obcí)

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena