Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Inovační vouchery (výzva III)

Inovační vouchery (výzva III)

Inovační vouchery (výzva č. III.)

- příjem Žádostí: 15. 1. 2018  - 31.12. 2018

- alokace výzvy: 100 mil. Kč

- žadatel: malý a střední podnik 

- podporovaná aktivita: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí1 nebo akreditovaných laboratoří2 s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

- indikátory povinné k naplnění: inovační vouchery

- způsobilé výdaje: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

- míra podpory je max. 75 %

- výše dotace je od 50.000 Kč do 299.999 Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena