Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Marketing (výzva III)

Marketing (výzva III)

Marketing (výzva č. III.)

příjem Žádostí: 21. 12. 2017 - 30. 4.  2018

- alokace výzvy: 370 mil. Kč

- žadatel: malý a střední podnikatel

- podporovaná aktivita: a) usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích, b) služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

- indikátory povinné k naplnění: počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí

- způsobilé výdaje: a) účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí (max. 15 účastí v rámci projektu) - pronájem, zřízení a provoz stánku, b) ddoprava vystvovaných exponátů, stánku a jeho vybaveni vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem, c) marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem: tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích.

- míra podpory je 50 %

- výše dotace je od 200.000 Kč do 4 mil. Kč

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena