Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Modernizace zařízení a vybavení pražských škol OPP PR

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

- příjem Žádostí: 27. 11. 2017 - 29. 3. 2018

- alokace výzvy: 100 mil. Kč

- žadatel: hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy, základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

- podporovaná aktivita: a) modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol, b) modernizace zařízení a vybavení středních škol, c) komplementární projektuy k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách

- indikátory povinné k naplnění: kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení, počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením, počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školící a výcviková zařízení, počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školící a výcviková zařízení

- způsobilé výdaje: osobní náklady, cestovné, hmotný a nehmotný majetek, použité zařízení, služby, finanční výdaje, správní a jiné poplatky, nájem a leasing zařízení, nákup pozemku, pořízení stavby, věcné příspěvky, odpisy, DPH + náklady spojené s přípravou projektů (omezené na 3 - 7 %)

- míra podpory je 50 - 90 %

- výše dotace je od 0,6 mil. Kč do 15 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena