Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Nemovitosti ITI Olomouc (výzva I)

Nemovitosti ITI Olomouc (výzva č. I.)

Nemovitosti ITI Olomouc(výzva č. I.)

- příjem Žádostí: 20. 10. 2017 - 19. 10. 2018

- alokace výzvy: 300 mil. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: a) projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění podnikatelských činností, b) projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění podnikatelských činností  

- indikátory povinné k naplnění: rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu

- způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek - zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov, služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost 

- míra podpory je 35 % - 45 %

- výše dotace je od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč

- specifická omezení: a) projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání: 300 Kč/ m2 (min. 500 m2), b) projekt rekonstrukce objektu: 1.500 Kč - 3.000 Kč/ m2 (min. 500 m2)

- místo realizace se nachází na území ITI Olomoucké aglomerace (seznam obcí)

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena