Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Obnovitelné zdroje energie (výzva III)

Obnovitelné zdroje energie (výzva č. III.)

Obnovitelné zdroje energie (výzva č. III.)

- příjem Žádostí: 22. 9. 2017 - 28. 2. 2018

- alokace výzvy: 280 mil. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

- indikátory povinné k naplnění: a) užitečné teplo, b) a c) zvýšení instalovaného tepelného výkonu u podpořených subjektů, zvýšení instalovaného elektrického výkonu u podpořených subjektů, d) zvýšení instaloveného elektrického výkonu u podpořených projektů

- způsobilé výdaje: a) projektová dokumentace stavby, b) inženýrská činnost ve výstavbě, c) inženýrské sítě, d) rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení staveb, e) vedlejší rozpočtové náklady, f) ostatní stroje a zařízení včetně řídícího HW a SW, g) náklady na zpracování energetického posudku 

- míra podpory je 40 - 80 % (dle velikosti podniku a podporované aktivity)

- výše dotace je od 250.000 Kč do 100 mil. Kč (limity jsou dle podporované aktivity)

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena