Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Potenciál ITI Olomouc (výzva I)

Potenciál ITI Olomouc (výzva č. I.)

Potenciál ITI Olomouc (výzva č. I.) 

- příjem Žádostí: 15. 9. 2017 - 15. 9. 2018

- alokace výzvy: 150 mil. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

- indikátory povinné k naplnění: počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků. 1 výzkumné pracoviště = 1 místo realizace

- způsobilé výdaje: a) dlouhodobý hmotný majetek, b) dlouhodobý nehmotný majetek, c) povinná publicita, d) služby poradců, expertů a studie. 

- míra podpory je max. 50 %

- výše dotace je do 50 mil. Kč

- místo realizace se nachází na území ITI Olomoucné aglomerace (seznam obcí)

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena