Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Smart grids I (výzva III)

Smart grids I (výzva č. III.)

Smart grids (výzva č. III) 

- příjem Žádostí: 30. 10. 2017 - 28. 2. 2018

- alokace výzvy: 800 mil. Kč

- žadatel: malé, střední a velké podniky

- podporovaná aktivita: a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, d) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě, e) výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

- indikátory povinné k naplnění: nové smart grids systémy v distribučních soustavách

- způsobilé výdaje: a) dlouhodobý hmotný majetek, b) dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), c) podnikatelský záměr a projektová dokumentace v režimu de minimis

- míra podpory je až 40 %

- výše dotace je od 0,3 mil. Kč do 100 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena