Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ Úspory energie - fotovoltaické systémy s/ bez akumulace pro vlastní spotřebu (výzva II)

Úspory energie - fotovoltaické systémy s/ bez akumulace pro vlastní spotřebu (výzva č. II.)

Úspory energie - fotovoltaické systémy s/ bez akumulace pro vlastní spotřebu (výzva č. II.)

- příjem Žádostí: 2. 1. 2018 - 30. 4. 2018

- alokace výzvy: 2 mld. Kč

- žadatel: podnikatelský subjekt

- podporovaná aktivita: instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

- indikátory povinné k naplnění: snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

- způsobilé výdaje: a) dlouhodobý hmotný majetek, b) dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), c) projektová dokumentace, d) inženýrská činnost, e) energetický posudek

- míra podpory je 60 % - 80 %

- výše dotace je od 300.000 Kč do 100 mil. Kč

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena