Synapsis \ Dotace EU \ Přehled dotací \ POVEZ II

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím programu POVEZ II

- předmětem dotace je vzdělávací aktivita: akteditovaný kurz, neakreditovaný kurz, jazyková výuka

- vzdělávací aktivita může probíhat formou interního nebo externího školení 

- způsobilými výdaji jsou mzda účastníků vzdělávání do max. 198 Kč za hodinu (mimo samotného OSVČ) a náklady na školení (náklady na externí školení či mzda interního školitele)

- externí školení je financováno z 85 %

- délka proplácení kurzu nesmí překročit 18 měsíců (u jazykové výuky max. 6 měsíců)

- vzdělávací aktivitu musí být zahájena do 6 měsíců od Vyrozumění žádosti

- na IČ může být podáno max. 5 žádostí na vzdělávací aktivitu

- vzdělávání měkkých dovedností a obechných dovedností nelní podporováno

Copyright 2024 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena