Synapsis \ O nás

O nás

Společnost Synapsis působí na trhu od roku 2009 a má v současnosti dvě divize. Synapsis Recruitment a Synapsis Consulting.

Synapsis Recruitment s.r.o. je společnost, která vyhledává a umísťuje zaměstnance na pozice vyššího a středního managementu a na pozice specialistů pro své klienty z oblasti výroby, FMCG, IT nebo finančních služeb. 

Synapsis Consulting s.r.o. je poradenskou společností, která se soustředí na získávání podpory ze všech dostupných veřejných zdrojů (Strukturální fondy EU, České národní fondy, jiné národní fondy). Poskytujeme služby v oblasti přípravy projektů, zpracování žádostí o podporu, řízení projektů, finančního a ekonomického poradenství v době čerpání podpory a zadávání veřejných zakázek. Rovněž působíme i v oblasti moderního řízení lidských zdrojů, nastavení koncepčních modelů ve společnostech a zpracování zaměstnaneckých auditů.

Co nabízíme?

 • Recruitment a Executive Search - naším největším know-how,  je umění najít v krátkém čase kandidáty, kteří se budou hodit do Vaší firmení  kultury.
 • HR Consulting - dokážeme Vám poradit ve všech oblastech personálního řízení.
 • Coaching - nabízíme individuální i skupinový coaching certifikovanými odborníky pro Vás i Vaše zaměstnance.
 • Financování Vašeho projektu - nabízíme Vám poradenství a administrativu při získávání financování pomocí finančních nástrojů Strukturálních fondů EU pro Vaše projekty.
 • Podrobnou přípravu projektu - posoudíme klienta a jeho záměr z hlediska přijatelnosti dle podmínek, které si jednotlivý dotační titul stanoví. Přínosy přípravy projektu jsou ve zjištění bodového hodnocení projektu, díky kterým navrhneme takové řešení, aby projekt měl vysoký bodový zisk, a tím maximalizoval svou šanci na úspěch.
 • Zpracování žádosti i s přílohami a odborné poradenství při jejich přípravě - připravíme žádost o finanční podporu ze zdrojů EU, ČR nebo jiných dostupných zdrojů. Zkompletujeme ji s nezbytnými povinnými i nepovinnými přílohami. Projekt podáme do vhodné Výzvy pro předkládání žádostí. Zajistíme odborné poradenství při získávání příloh u příslušných institucí.
 • Odborné poradenství a administrativu při plnění podmínek v rámci realizace projektu - postaráme se o dodržení podmínek a lhůt, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavážete tak, aby podpora byla úspěšně vyplacena.
 • Poradenství a administrativu při zadávání veřejných zakázek - v případě čerpání veřejné podpory je třeba na investiční záměry vyhlásit a administrativně zpracovat výběrové řízení na dodavatele dle podmínek jednotlivých Operačních programů. Výběrové řízení za Vás vyhlásíme, zpracujeme a vyhodnotíme.

Co s námi získáte?

 • Informace vysoké hodnoty
 • Jistotu v rozhodování
 • Úsporu Vašich interních zaměstnaneckých kapacit
 • Vědomosti a dovednosti našich poradců
 • Synergické efekty
 • Služby nejvyšší kvality
 • Profesionální a objektivní přístup v posuzování záměrů
 • Spolehlivého, seriózního a dlouhodobého partnera

Náš tým je složen z odborníků z řad projektových manažerů, obchodníků, monitorů projektů a zadavatelů veřejných zakázek. Projektoví manažeři jsou velmi úzce specializovaní na daný Operační program a jeho jednotlivé osy. V minulosti se na tvorbě programů sami podíleli nebo je hodnotili. To nám umožňuje podávat přesné a aktuální informace, kdy a jakým způsobem čerpat podporu pro růst nejen Vašeho podnikání. Tyto informace vysoké hodnoty mohou využít i Vaši klienti, kteří by chtěli používat Vaše produkty, ale bez dotace by na ně nedosáhli. Přivedená dotace prostřednictvím našich služeb Vám usnadní plnění a dosahování Vašich odbytových cílů. 

Služby obou společností jsou komplexní, propojené a umožňují tímto klientům akcelerovat své podnikání.

Copyright 2023 - Designed by Silic Média s.r.o. | Všechna práva vyhrazena